RELEASES

CIRCUS

GARO

1974.05.25 | ALCA-9189 | ALFA

SHARE

1 Dancho No Goaisatsu / 団長のごあいさつ

2 Kuchu Branko / 空中ブランコ

3 Auto-bi.No Hi-Kuguri / オートバイの火くぐり

4 Mojyu Tukai / 猛獣使い

5 Pierrot No Koi-Uta / ピエロの恋唄

6 Kyokuba Dan / 曲馬団

7 Nazo No Onna / なぞの女

8 Ootoko No Uta / 大男の歌

9 Tsunawatari / 綱渡り

10 Konoyo Wa Circus / この世はサーカス

11 kaze Ni Notte / 風にのって

12 Enso Ryoko / 演奏旅行

13 Sake-Bitari Jinsei / 酒びたり人生

14 Tori Sugari / 通りすがり

15 Tabibito-Tachi Ga Nemuru Oka / 旅人が眠る丘

16 Ehagaki / 絵ハガキ

CIRCUS

GARO

1974.05.25 | ALCA-9189 | ALFA

SHARE

1 Dancho No Goaisatsu / 団長のごあいさつ

2 Kuchu Branko / 空中ブランコ

3 Auto-bi.No Hi-Kuguri / オートバイの火くぐり

4 Mojyu Tukai / 猛獣使い

5 Pierrot No Koi-Uta / ピエロの恋唄

6 Kyokuba Dan / 曲馬団

7 Nazo No Onna / なぞの女

8 Ootoko No Uta / 大男の歌

9 Tsunawatari / 綱渡り

10 Konoyo Wa Circus / この世はサーカス

11 kaze Ni Notte / 風にのって

12 Enso Ryoko / 演奏旅行

13 Sake-Bitari Jinsei / 酒びたり人生

14 Tori Sugari / 通りすがり

15 Tabibito-Tachi Ga Nemuru Oka / 旅人が眠る丘

16 Ehagaki / 絵ハガキ